Velkommen til nettsiden der studenter, emneansvarlige og faglærere kan laste ned læringsverktøy til Oppgave- og casesamling i økonomi- og virksomhetsstyring av Tor Tangenes og Tor Olav Nordtømme.

Powerpointfilen med figurer er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få tilsendt passord, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.


Under følger ulike regneark med løsningsforslag til oppgaver omtalt i arbeidsboken.